Här bryr man sig om sina hyresgäster
Att hyra en lägenhet av Vidingehem innebär mer än bara ett boende. Vidingehem är ett bostadsbolag som strävar efter att ta aktiv del, inte bara i sina hyresgästers boende, utan även i livet runt omkring. En levande landsbygd med fler möjligheter än svårigheter är en av Vidingehems hjärtefrågor.
- Sedan jag började här har det hänt mycket inom företaget, vi har vuxit rejält och genomfört en mängd byggprojekt, säger Håkan Källberg, vd för Vidingehem sedan 1989.
Idag förvaltar Vidingehem 1900 lägenheter och cirka 100.000 kvm lokaler i Växjö med omnejd. Man har inriktat sig på de lite mindre orterna i kommunen. Förutom lägenheter hyr Vidingehem ut och förvaltar ett flertal skolor och äldreboenden från Lammhult i norr till Uråsa och Nöbbele i söder.

Vidingehem är ett fastighetsbolag med ambitioner som, förutom att förvalta och hyra ut fastigheter, även har många nyproduktioner på gång.
- Vi förvaltar lokaler i tjugotre orter. I många av de orterna har vi märkt ett stort behov av bostäder och då väljer vi att satsa. I och med att vi bygger bostäder ökar också behovet av utökning av skolor och förskolelokaler och samhällena växer och blir mer levande, vilket är väldigt roligt att få medverka till. Vi har till och med varit med och möjliggjort en livsmedelsbutik på en av orterna, säger Håkan.
Ett av de senaste projekten är färdigställandet av trettiosex modullägenheter som byggdes för att möta omsorgsförvaltningens ökande behov. Arbetet påbörjades i november 2007 och lägenheterna stod färdiga att användas i mitten av januari i år.

För att visa att Vidingehem är ett företag som värnar om sina hyresgäster har Håkan och några av hans medarbetare varit ute i de bostadsområden man förvaltar för att samla in information om sina hyresgästers önskemål.
- Det är de boende som vet vad som behövs i området och vi tar deras önskemål på allvar, säger Håkan, som inte är främmande för att bostadsbolagens uppgifter i framtiden kommer att utvidgas till att omfatta tjänster som städning och utdelning av post.
En annan viktig aspekt för Vidingehem är att tänka resursinriktat, både vad gäller ekonomi och miljö. Företaget jobbar mycket med att hålla nere energiförbrukningen i sina bostäder och lokaler, man försöker alltid tänka på den ekonomiska aspekten för att kunna hålla hyrorna så låga som möjligt för sina hyresgäster.

Vidingehem AB

Bransch:
Fastighet

Telefon: 0470-701771
Fax: 0470-92305


Email:
hakan.kallberg@vidingehem.se

Hemsida:
www.vidingehem.se

Adress:
Vidingehem AB
Box 23
36040 Rottne

| 13 SENASTE FÖRETAGEN